Idag offentliggjordes den nya sexualbrottsutredningen. Utredningen presenterar bland annat förslag om att ändra sexualbrottslagstiftningen till att innefatta samtycke och oaktsamhetsrekvisit samt att ändra brottsrubriceringen i sexualbrottslagstiftningen från våldtäkt till sexuellt övergrepp.

Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar med glädje förslaget om införandet av samtycke och oaktsamhetsrekvisit i sexualbrottslagstiftningen. Detta är ett av de krav vi drivit länge och som finns med på vår Att göra-lista som lämnades över till regeringen tidigare i år. Vi ställer oss dock kritiska till förslaget om en ändrad brottsrubricering från våldtäkt till sexuellt övergrepp.

Så här skriver Föreningen Tillsammans om detta på sin Facebooksida:

”Emellertid är vi skeptiska och ser förslaget om att ändra ordet våldtäkt till sexuellt övergrepp som problematiskt. Detta då vi ser en farhåga i att detta gör att brottet inte kommer ses som lika allvarligt av allmänheten då våldtäkt hos många ses som allvarligare enligt en undersökning vi gjort. Men också då våld har en mycket bredare definition än just fysiskt våld och enligt vår mening är sex där någon inte deltagit frivilligt alltid våld!”