Var med och sätt press på riksdag, regering och arbetsgivare för jämställda löner. Delta i den digitala manifestationen för #lönheladagen!

På Internationella kvinnodagen 8 mars exakt kl. 16:00 delar vi budskapet i sociala medier: EFTER KL. 16:00 JOBBAR KVINNOR GRATIS. VARJE DAG. DAGS FÖR #LÖNHELADAGEN!

Gå med i facebookeventet för manifestationen!

OM KAMPANJEN
Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 12,5 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 16:00 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen.

16:00-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Det har nu gått fem år sedan vi startade rörelsen. Sedan dess har klockslaget flyttats fram från klockan 15:51 till klockan 16:00. Med den förändringstakten (1,8 minuter per år) når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. Då har de flesta av dagens yrkesverksamma kvinnor gått i pension.

16:00-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder.

Delta i den digitala manifestationen på 8 mars kl. 16:00!

Fäst klockslaget på din profilbild.

Runt om i landet arrangeras aktiviteter inför och på 8 mars. Mer information finns här.

Foto lågupplöst

VÅRA KRAV

Vi i 16:00-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer tre krav:
1. Jämställd föräldraförsäkring.
2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer.
3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas .

Vi fortsätter vår kampanj tills kvinnor har lön hela dagen, det vill säga tills klockslaget på vår logga visar 17:00!

Bakom Lön hela dagen står 16:00-rörelsen:
Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, FTF – facket för försäkring och finans, Försvarsförbundet, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

Mer om 16:00-rörelsen.

Elin Lucassi tid