Lönelotsarna: En (o)fullständig bild av löneskillnader

Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport är löneskillnaden mellan kvinnor och män 4,3 procent. Myndigheten förklarar skillnaden med att kvinnor och män finns i olika yrken. Men det är bara halva sanningen. En viktig förklaring är också att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Beräkningar från expertgruppen Lönelotsarna visar att lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt är hela 14 procent lägre än i andra jämförbara yrken.

Några exempel på likvärdiga yrkesgrupper och löneskillnader

Jämfört med andra yrken är lönerna i kvinnodominerade yrken i genomsnitt 14 procent lägre. Det motsvarar 4 900 kronor i månadslön. Skillnaden varierar mellan de olika yrkesgrupper som värderats vara likvärdiga. Några exempel:

  • Det kvinnodominerade yrket barnmorska värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket civilingenjör. Löneskillnaden i denna grupp är 9 700 kr/månad (20 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket grundskollärare värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket ingenjörer och tekniker. Löneskillnaden i denna grupp är 6 300 kr/månad (15 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket redovisningsekonom värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket installations- och serviceelektriker. Löneskillnaden i denna grupp är 12 200 kr/månad (31 procent).
  • Det kvinnodominerade yrket vårdbiträde värderas vara likvärdigt med det mansdominerade yrket maskinoperatör. Löneskillnaden i denna grupp är 1 500 kr/månad (5 procent).