Den 26 november överlämnade Terroristutredningen sitt betänkande om en ny terroristbrottslag till justitieminister Morgan Johansson. Den nya lagen föreslås omfatta gärningar som riktas mot en etnisk minoritet, människor med utländsk härkomst eller hbtq-personer. Sveriges Kvinnoorganisationer ser allvarligt på att brott mot kvinnor inte omfattas av lagförslaget.

– De senaste åren har världen upplevt flera terrordåd riktade mot kvinnor. Hatet mot kvinnor blir allt mer institutionaliserat och organiserat. Att utredningen inte lyfter det ökade grova våldet mot kvinnor är en allvarlig brist, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Läs mer om utredningens betänkande här: regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/utredning-foreslar-en-ny-terroristbrottslag