Igår presenterade EU:s jämställdhetskommissisonär Vera Jurova nya förslag för ökad jämställdhet inom det sociala området. Bland annat föreslås betald föräldraledighet och fyra öronmärkta pappamånader.

Förslaget ska ge föräldrar fyra månaders betald ledighet vardera fram tills barnet fyller tolv år. Ersättningen ska uppgå till motsvarande sjukpenning, och månaderna kan inte överlåtas mellan föräldrarna. Varje anställd ska också ha rätt till fem dagars ersättning per år för vård av anhörig.

Syftet med förslagen är att få ut fler kvinnor på arbetsmarknaden. I dagsläget förvärvsarbetar bara 65 procent av kvinnorna, jämfört med 75 procent av männen, och betydligt fler kvinnor lever i fattigdom.

Det återstår att se hur förslaget tas emot från medlemsländerna. Ett tidigare förslag om mammaledighet tvingades Kommissionen dra tillbaka på grund av motstånd från medlemsländerna som anser att det här är en nationell angelägenhet som EU inte ska lägga sig i.

Kommissionen har också presenterat en så kallad social stadga med 20 sociala rättigheter, alltifrån rätt till utbildning, garanterad minimilön , rätt till a-kassa och sjukersättning och rätt till vård och omsorg. Rättigheterna är inte bindande, men ska uppmuntra medlemsländerna att göra mer.

I ett inslag i Sveriges radio kan du höra mer om förslagen.

Här och här kan du se och höra mer från sammanträdet om European Pillar of Social Rights and work-life balance initiative som hölls i Bryssel den 26 april.