Fem områden där coronakrisen slår mot kvinnor

Tidningen MåBra har intervjuat Sveriges Kvinnoorganisationers generalsekreterare Clara Berglund om hur coronakrisen drabbar kvinnor. I artikeln lyfts bland annat vårdpersonalen som till största delen består av kvinnor:

– Dessa kvinnor kommer inte bara få en slitsam period av arbete framför sig, de kommer också att exponeras mer för smittan än män, säger Clara Berglund som är ordförande för Sveriges Kvinnoorganisationer.

Även kvinnors privata omsorgsarbete ökar.

– När till exempel äldre eller personer i riskgrupper behöver hjälp med handling eller annat från sin närmsta omgivning är det väldigt troligt att det blir kvinnor som ställer upp och fixar de här omsorgsbitarna.

– I studier har man sett att när en person behövt mer vård från en anhörig till följd av nedskärningar inom vården, är det mammor, systrar och döttrar som ställer upp, säger Clara Berglund.

Läs hela artikeln här.