Finlands regering instiftar jämställdhetspris

Den 8 mars lanserade Finlands regering ett internationellt jämställdhetspris. Priset ska tilldelas personer eller aktörer som bidragit till jämställdhet mellan kvinnor och män. Men prispengarna kommer inte att gå till vinnaren, utan till en verksamhet som stärker kvinnors rättigheter.

Syftet med jämställdhetspriset är att främja jämställdhet globalt. Prissumman är 150 000 euro och vinnaren får välja bland olika understödsprojekt som stärker kvinnors ställning. Priset delas ut för första gången hösten 2017 och ska därefter delas ut vartannat år.

Allmänheten – både i Finland och i andra länder – kan föreslå pristagare under perioden 19 mars-31 maj. Läs mer och nominera här.

Vinnaren väljs sedan av en prisnämnd som utses av statsrådets kansli. I år består nämnden av Tammerforshusets vd Paulina Ahokas, Pekka Timonen, generalsekreterare för projektet Finland 100, samt författaren och forskaren Rosa Meriläinen.

Priset har inrättats av Finlands regering och är en del av högtidlighållandet av hundraårsjubileet av Finlands självständighet. Läs mer om priset här.