Europeiska kommissionen har i dag den 15 december utnämnt Tiina Astola till generaldirektör för generaldirektoratet med ansvar för jämställdhetsarbete inom EU.

Utöver jämställdhet ansvarar generaldirektoratet för frågor som gäller civilrätt, straffrätt, konsumentfrågor samt grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap. Tjänsten som generaldirektör är den högsta tjänstemannatjänsten vid kommissionen.

Läs pressmeddelandet här.