De senaste åren har det skett en förskjutning vad gäller arbetet mot sexköp och människohandel inom flera FN-organisationer. Nyligen uppdagades sexuella övergrepp begångna av utsänd FN-personal. Behövs det ett omtag vad gäller arbetet mot sexuellt utnyttjande inom FN? Välkommen till Sveriges Kvinnoorganisationers seminarium i Almedalen.

I flera FN-rapporter har det på senare år smugits in formuleringar där prostitution beskrivs som vilket arbete som helst, i strid med gällande konventioner. I fjol uppdagades sexuella övergrepp mot lokalbefolkning begångna av franska FN-soldater.

Sveriges Kvinnoorganisationer bjuder in till samtal mellan Annika Söder, kabinettssekreterare på UD, och Anders Kompass, fd chef inom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

Se alla Sveriges Kvinnoorganisationers aktiviteter under Almedalsveckan här.