Årets FN-dagsseminarium i ABF-huset ägnas en granskning av tillståndet för folkrätten, demokratin och mänskliga rättigheterna i världen, med visst fokus på kvinnors rättigheter. I mycket har senare års internationella utveckling varit negativ på de områden seminariet ska behandla. Det finns också ljusare erfarenheter, vilket inte minst en avstämningen av läget för FNs utvecklingsmål till år 2030 visar på.

Rådande situation, utvecklingstendenser, nya hotbilder och förhoppningar om förbättringar kommer att presenteras och diskuteras. Vad krävs av FN, internationella samfundet i övrigt, nationerna, civilsamhällena och oss som enskilda individer?

Medverkande:
Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, författare och debattör
Maj-Inger Klingvall, ordförande för Unicef i Sverige, tidigare statsråd, ambassadör i Moçambique, fokuserad på kvinnors rättigheter
Richard Sannerholm, ledamot i Unescorådet utsedda av Regeringskansliet.

Samtalsledare:
Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer

Lokal: Sandlersalen, plan 1.
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Säkra din plats!
Boka din biljett på Billetto fram till 1 timme innan start, eller på plats i ABF-husets Information fram till 30 minuter innan start. Eventuella restbiljetter säljs utanför salen.

Facebookeventet hittar du här.