Har världen har nått upp till Hälsomålen? Hur är kraven på förbättrad hälsa formulerade i de nyligen antagna utvecklingsmålen? Välkommen till Stockholms FN-förenings seminarium den 8 oktober.

De vackra orden och målformuleringarna i all ära – men hur ser verkligheten ut för kvinnor och barn, äldre och yngre, i när och fjärran – och inte minst på flykt?

Är vi friskare än någonsin?

Dr. Tobias Alfvén, barnläkare, forskare i Global Hälsa, och ordförande Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa

Hur mår kvinnorna?

Dr. Margareta Piper, gynekolog och förlossningsläkare som i flera år arbetade i Afrika och Mellanöstern ska berätta om sina erfarenheter vad gäller kvinnors hälsa.

Anmäl dig genom att maila: info@fnstockholm.se.

Läs mer här.