Den 6 september arrangerar vi tillsammans med Eskilstuna kommun endagskonferensen Fokus Jämställdhet. Konferensen ger fördjupande kunskap om jämställdhet med fokus på integration och arbete. 

På Fokus jämställdhet går vi igenom förutsättningarna för etablering för både kvinnor och män. Vi ger praktiska exempel på viktiga integrationssatsningar och systematiserade arbetssätt för ett mer jämställt bemötande. Programmet fördjupar sig i viktiga delar av etableringen, exempelvis subventionerade anställningar och olika utbildningsinsatser. Nedan presenteras tre färdiga talare och utdrag ur programmet.

Anmäl dig här!

Avslutningstalare – Anki Elken
Anki Elken är hållbarhetschef på bemanningsföretaget Ramstad och tidigare ledamot i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. Hon avslutningstalar på Fokus jämställdhet om att det är dags att vi utmanar våra system och organisationer för att möjliggöra nyanlända kvinnors och mäns arbete.

Metodverkstad: Budgetgranskning
Hur tar vi reda på om etableringssatsningar kommer kvinnor och män till dels på lika villkor? Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat satsningar på integration och arbete i regeringens budget för 2017. Under Fokus jämställdhet delar de med sig av sina slutsatser och metoder för hur budgetar kan granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Goda exempel: Projekt Mirjam
Projekt Mirjam jobbar för att underlätta för nyanlända kvinnor som står långt från arbetsmarknaden att komma till studier eller arbete. På Fokus jämställdhet berättar de mer om sina metoder och lärdomar.

Läs mer om Fokus Jämställdhet här.