Föreläsning: mångfald och jämställdhet i näringslivet

Datum 08 mar 2021

Tid 11:30 - 12:45

Strängnäs internationella kvinnoförening bjuder in till föreläsning den 8:e mars!


Företag och organisationer med ett aktivt mångfald – och jämställdhetsarbete där olika individers kompetenser tas tillvara är mer lönsamma.
Nu kan du få veta mer om hur din verksamhet kan bli bra på det! Strängnäs internationella kvinnoförening tillsammans med Strängnäs kommun bjuder in till en digital föreläsning med Valbona Shala om mångfald och jämställdhet i näringslivet.

Globalisering och digitalisering är några av de områden som kommer allt närmare vår vardag och ställer stora krav på näringslivet och dess överlevnad. Här kan mångfalden vara en del av lösningen där olikheter bidrar till mer kreativa beslut och investeringar för företagen, som i sin tur leder till bättre lönsamhet och tillväxt.

När: 8 Mars kl. 11.30-12.45

Var: Digitalt via Teams

Läs mer och anmäl dig här.