Sent i fredags kväll avslutades FN:s Kvinnokommission (CSW) i New York i gemensamma slutsatser. Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande Gertrud Åström ingick i den svenska delegationen som leddes av Maria Arnholm. Årets möte lämnar rekommendationer till den nya globala utvecklingsagendan som ska ta vid efter Millenniemålens avslutande 2015.

Det var med stor spänning som regeringsrepresentanter, experter och kvinnoorganisationer från hela världen samlades till det årliga mötet med Commission on the Status of Women, CSW, i FN i New York. Temat för årets möte, som pågick under tiden 10-22 mars, var att undersöka hur Millenniemålen uppfyllts för kvinnor och att bära analyserna vidare in mot världens pågående arbete med post 2015-processen och de nya globala utvecklingsmålen, Sustaniable Development Goals, SDG.

Spänningen berodde inte bara på det intressanta ämnet och analyserna. Spänningen, och en oro, gällde framförallt om länderna skulle klara av att komma överens, om de skulle åstadkomma några s.k. agreed conclusions om läget i världen och göra åtaganden för nya insatser. För två år sedan nåddes inga överenskommelser. Förra årets förhandlingar avslutades med att världens representanter ställdes inför ett kraftfullt ultimatum, ”take it or leave it”. Det blev ”take it”, men många länder kom missnöjda till årets förhandlingar och menade att de då blivit överkörda och att detta inte skulle ske igen.

När två mötesveckor närmade sig slutet var fortfarande många av paragraferna i mötets slutdokument öppna. De svåra ämnena gällde sådant som familjen, SRHR, sexualundervisning, regler for handel och ansvar för utveckling, SOGI och generellt balansen mellan utveckling och mänskliga rättigheter. Det dröjde till förhandlingarnas sista, förlängda, timmar innan förhandlaren kunde klubba igenom överenskommelser där slutparagraferna slår fast jämställdhet som ett eget mål i de nya globala utvecklingsmålen och att jämställdhet ska vara ett perspektiv på alla andra mål.

-Årets CSW var viktigt eftersom det är den första kommittén som sätter ned foten i denna fråga. Nu gäller det att hålla fast jämställdhetens prioritet när det gäller en god utveckling för världen, säger Sveriges Kvinnoorganisationers ordförande Gertrud Åström.

Här hittar du slutsatserna (agreed conclusions) och mer information om årets CSW.

Läs också uttalandet av UN Womens Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka.