Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad

Sveriges Kvinnoorganisationer har tagit del av och lämnat sitt remissyttrande till Skolverkets konsekvensutredning avseende förslag till ändring i läroplaner vad gäller kunskapsområdet sex och samlevnad samt de presenterade ändringsförslagen i samtliga läroplaner.

Sveriges Kvinnoorganisationer finner tyvärr att Skolverkets förslag i stora delar direkt strider mot de direktiv som givits. Trots att Utbildningsdepartementet har uppdragit åt Skolverket att utreda hur hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi ska lyftas i skolans läroplaner lämnar Skolverket inte något sådant förslag. Samtidigt fortsätter Skolverket att presentera förslag som innebär en återgång till ett könsneutralt språk, vilket står direkt i strid med Riksdagens antagna strategi för jämställdhetsintegrering och riskerar att allvarligt underminera skolans jämställdhetsarbete.

Utöver det här kan vi konstatera att konsekvensutredningen saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv i sin kunskapsgenomgång, sin analys och i sina förslag. Vi förordar därför att konsekvensutredningen och de tillhörande förslagen ska tillbakavisas i sin helhet och att uppdraget ska göras om med förnyade och förtydligande direktiv av en extern utredare.

Här kan du läsa vårt remissyttrande i sin helhet