Surrogatmödraskap är totalt förbjudet i många länder, däribland Tyskland, Frankrike, Italien och inte tillåtet i Sverige. Trots detta diskuteras idag i Haag förslag i syfte att harmonisera transnationellt, det vill säga över nationsgränser, utnyttjande av surrogatmödraskap. Stora människorättsorganisationer kritiserar nu organisationen The Hague Conference on Private International Law (HCCH), som lagt förslaget, för att undanhålla långtgående förslag från offentlig insyn. Sverige liksom EU är medlemmar i organisationen.

The Hauge Conference on Private International Law (HCCH) är en internationell organisation som finansieras av sina medlemmar.  De arbetar för att harmonisera lagstiftning bland annat på det familjerättsliga området, d.v.s. även på områden där EU inte lagstiftar. Organisationen utarbetar konventioner som inte är bindande men har gett sig själv i uppdrag att presentera rättsliga förslag till stater.

Idag ska konferensens deltagande nationer ta ställning till ett förslag som tagits fram av konferensens anställda där de önskar få ett uppdrag att utarbeta ett principförslag för transnationellt surrogatmödraskap. Syftet är att underlätta erkännandet av föräldraskap till barn som kommit till världen genom surrogatmödraskap. Förslaget har tagits fram i det dolda, utan insyn från civilsamhället.

Ett internationellt upprop mot surrogatmödraskap protesterar mot tillvägagångssättet. Undertecknarna kritiserar skarpt konferensens sätt att främja surrogatmödraskap, utan att berörda medborgare och det civila samhällets organisationer inbjudits till konsultationer. De bjuder in sig själva att bidra till alla nödvändiga konsultationer genom ett 23-sidigt dokument som klarlägger frågan om surrogatmödraskap.

Surrogatmödraskap är exploatering av kvinnors kroppar och reproduktiva organ och handel med barn. Praktiken går helt på tvärs med internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Undertecknarna föreslår att förslaget läggs i papperskorgen och att istället FN utarbetar en konvention om avskaffande av surrogatmödraskap enligt modell för slaveriets avskaffning (abolition of slavery).

Mer om Hauge Conference on Private International Law som äger rum 24-26 mars.

Pressmeddelandet på franska.

Det 23-sidiga dokumentet med undertecknarnas krav.

Undertecknare:

Initiativet till uppropet togs av Collectif pour le Respect de la personne (CoRP). CoRP är en fransk organisation som arbetar för att främja mänskliga rättigheter och motverka surrogatmödraskap.

European Women’s Lobby

The Romanian Women’s Lobby

Sveriges Kvinnoorganisationer

Nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Coordination des Associations pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception

Coordination Lesbienne en France

Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes

Assemblée des Femmes

Center for Bioethics and Culture