Förtryck i hederns namn – distanskurs med VHEK

Datum 16 aug 2021 - 17 dec 2021

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen arrangerar i höst tillsammans med föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK) en distanskurs om hedersförtryck. Läs mer och anmäl dig här senast den 20 maj!

Fler än 100 000 barn och ungdomar i Sverige växer upp under hedersnormers begränsningar och förtryck. Dessvärre har samhället många gånger saknat relevant kunskap för att förstå signalerna och kunna agera mot hedersförtrycket. Det är därför viktigt att lära sig mer om hedersförtryckets olika ansikten.

Denna kurs syftar till att ge en introduktion till och en fördjupad förståelse av frågan om hedersförtryck och arbetet för att bekämpa detta. Kursen ger en introduktion till begreppet ”hederskultur” och den samhällsdebatt som förts kring detta ämne. Detta sker utifrån de feministiska och antirasistiska idéer som uttrycks i VHEK:s stadgar och föreningsidé.

Här kan du läsa mer om kursen och dess upplägg.