Forum Jämställdhet säger tack för i år!

Den 8-9 februari deltog över 1000 personer på Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet. Programmet innehöll bland annat en partiledardebatt. Ett drygt halvår innan valet var partierna eniga om att jämställdhetsfrågor måste prioriteras högre.

Konferensen invigdes av statsminister Magdalena Andersson som bland annat talade om att jämställdhetsperspektivet måste finnas med i all politik. Konferensens första dag avslutades med Arbetsförmedlingen emottog Svenska Jämställdhetspriset 2022.

Under dag två fick deltagarna bland annat följa utfrågningar av jämställdhetsminister Eva Nordmark och Diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius. En annan höjdpunkt var samtalet om våldsromantiserande maskulinitet med Eldra Jackson III som länge levt i ett kriminellt gäng i USA.

Forum Jämställdhet genomfördes digitalt och hade likt de två senaste åren särskilt fokus på FN:s hållbarhetsagenda 2030, där jämställdhet både är ett eget mål och ett integrerat perspektiv. Bland våra cirka 100 talare fanns ministrar, företagsledare, internationella gäster och praktiker från hela landet vars arbete förtjänar att uppmärksammas och spridas.

Konferensen arrangeras av Sveriges Kvinnoorganisationers helägda bolag med samma namn. Vi säger stort tack till alla som medverkat i, deltagit i och hjälpt till att göra Forum Jämställdhet 2022! Vi hoppas att ni som vi har fått ny kunskap, nya idéer och nya verktyg efter dessa två dagar. Tack också till Stockholms stad för värdskapet!

Vi önskar er också välkomna till Forum Jämställdhet 2023 i Malmö den 7-8 februari. Då kan vi förhoppningsvis ses på riktigt!

Flera av året programpunkter kommer att sändas av SVT Forum i efterhand. Vissa delar av programmet kommer också att läggas upp på forumjamstalldhet.se.