g16 – genuskonferens i Linköping

Den 23-25 november äger den tvärvetenskapliga konferensen g16 rum i Linköping. Under rubriken ”Gränser, mobilitet och mobilisering” diskuteras geopolitiska, sociala och klimatrelaterade händelser som påkallar vår uppmärksamhet och manar till handling.

g16 organiseras av Tema Genus, Linköpings universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning. Konferensen syftar till att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och stimulera samverkan, och välkomnar forskare, praktiker, aktivister, tjänstemän och andra som är intresserade av konferensens tematiker.

Programmet innehåller över femtio sessioner om våld, migration, jämställdhet, inkludering, mångfald, organisering, kulturarv, media, rasism, transfrågor, samisk feminism och feministisk teori och metodologi.

Huvudtalare på g16 är:

  • Jin Haritaworn och Mara Lee: ”Feminist imaginaries”
  • Victoria Kawesa och Viktorija Kalonaityte, keynotedialog om svart feminism
  • Vuokko Hirvonen, Eva-Lotta Thunqvist, Caroline Wamala, Marie Persson, Lena Trojer, Birgitta Rydhagen och Cecilia Åsberg, experimentell keynotepanel om bl a miljö och urfolksaktivism och  som modereras av May-Britt Öhman och Pirjo Elovaara

Kontakt för frågor om g16: g16@liu.se.

Registrera dig här, där finns också mer information om konferensen.