​Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar regeringens ambition att jämställdhetsintegrera budgeten, men efterlyser fler och mer strukturella reformer för jämställdhet i budgetpropositionen.

​- Sedan 1994 är jämställdhetsintegrering den strategi som ska användas för att nå jämställdhet. Tio år senare lanserar regeringen begreppet jämställdhetsbudgetering. Äntligen kan vi börja prata om vilka åtgärder som behövs för att nå jämställdhet istället för att bara fokusera på att det ska finnas jämställd statistik, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer.

En annan välkommen satsning är att regeringen utökar utvecklingsprogrammet för att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering till att omfatta 41 myndigheter istället för 18.

– Det är bra att myndigheter ges ett tydligare uppdrag. Både Riksrevisionen och flera statliga utredningar har efterlyst en bättre styrning av jämställdhetspolitiken. Men vi hade också velat se en särskild Jämställdhetsmyndighet med uppdrag att genomföra regeringens jämställdhetsmål, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer.

En grupp som fortfarande missgynnas i budgeten är de kvinnliga pensionärerna. Sveriges Kvinnoorganisationer välkomnar att skatten på pensioner sänks. Det är dock viktigt att regeringen noga följer hur skattesänkningarna påverkar kvinnor respektive män på sikt.

– Idag lever 150 000 kvinnliga pensionärer i Sverige på en inkomst under EU:s fattigdomsgräns. För dem krävs akuta insatser. För att hjälpa de allra fattigaste pensionärerna som till större del är kvinnor hade det varit mer effektivt att höja garantipensionen, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer.

I budgeten föreslås att ytterligare en månad i föräldraförsäkringen ska reserveras för vardera föräldern och att jämställdhetsbonusen avskaffas. Dessutom ska föräldrapenningens grundnivå höjas från 225 till 250 kronor per dag.

– En reserverad månad i föräldraförsäkringen är efterlängtad och vi hoppas att det är ett steg mot en individualisering. Men regeringen måste också se över flexibiliteten i föräldraförsäkringen som leder till att många kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden under långa perioder. Föräldraförsäkringen kan skapa inlåsningseffekter för vissa grupper av kvinnor på samma sätt som vårdnadsbidraget har gjort, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Läs Sveriges Kvinnoorganisationers utvecklade kommentarer till budgetpropositionen 2016 här.

Pressmeddelandet på Mynewsdesk.

Kontakt för kommentarer:

Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer: 070-756 77 91

Johanna Dahlin, ansvarig budgetgranskning, Sveriges Kvinnoorganisationer: 072-853 35 90