EU och FN påbörjar ett nytt initiativ, the Spotlight Initative, med fokus på att eliminera all typ av våld mot kvinnor och flickor.

Spotlight Initiative är ett globalt och mångårigt projekt med målet att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor. Genom stora, målstyrda satsningar för att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och flickor i bland annat Asien och Afrika kommer EU och FN jobba för att få stopp på våldet och främja jämställdhet.

Initativet kommer verka för att eliminera all typ av våld mot kvinnor och flickor men med särskild fokus på bland annat trafficking.

Här kan du läsa mer om Spotlight Initative.