Idag förhör FN Sveriges regering om situationen för kvinnors rättigheter. Sveriges Kvinnoorganisationer har inför förhöret tagit fram en skuggrapport om hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen.

Idag skriver vi på Metro debatt om våra krav inför förhöret. Ett akut område att adressera är det ojämställda asylmottagandet i Sverige. 70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige under 2015 var män respektive pojkar. Nu måste regeringen göra allt de kan för att underlätta för flickor och kvinnor att ta sig till Sverige. Anhöriginvandringen måste öppnas upp och antalet kvotflyktingar utökas.

Läs mer om våra krav på Metro debatt.

Ta del av vår skuggrapport här.

Följ oss på Twitter under @Kvinnolobbyn där vi rapporterar från förhöret i Geneve idag, 18 februari.