Järfälla Kvinnojour söker jourkvinnor

Är du över 18 år och intresserad av att arbeta ideellt som jourkvinna med våldsutsatta kvinnor och barn? Järfälla Kvinnojour söker nya jourkvinnor inför hösten. Den 29 september kommer det att hållas en informationskväll för dig som är intresserad.

Som jourkvinna utgör du en viktig del av Järfälla Kvinnojours verksamhet för att stödja kvinnor och barn som behöver dig i sin vardag genom exempelvis samtal eller praktisk hjälp. Hjälp behövs både dag-/kvällstid samt helger. Under hösten organiseras också en studiecirkel som du måste gå för att bli jourkvinna där du kommer att få kunskaper om våld i nära relationer, jämställdhet och verktyg som är användbara i det praktiska stödarbetet.

Anmälan till informationskvällen skall göras senast den 23 september till: volontar@jarfallakvinnojour.se och mer information finns på Järfälla Kvinnojours hemsida.