Vår medlemsorganisation Föreningen Tillsammans söker en ny stödsamordnare till sitt kansli i Stockholm.

Arbetsuppgifter:

Tjänsten innefattar bland annat att planera och genomföra olika aktiviteter för volontärer och stödsökande, till exempel implementering av grundutbildningar, fortbildningar och stödgrupper. Ta fram metodmaterial samt informationsblad för föreningens stödverksamhet.

Rekrytera, utbilda och handleda volontärer i sina stöduppdrag.

I tjänsten ingår kontinuerlig utvärdering och uppföljning av stödverksamhetens aktiviteter. Du förväntas att delta på samverkansträffar och på olika sätt sprida information om sexuellt våld och Föreningen Tillsammans stödverksamhet. I arbetet ingår även att utmana befintliga normer och föreställningar om hur man kan/ska jobba stödjande med målgruppen.

Kvalifikationer

  • Har relevant yrkesutbildning, t.ex. socionom eller beteendevetare

  • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

  • Har erfarenhet av att jobba stödjande

  • Har erfarenhet av att jobba med kommunikation och informationsspridning

  • Erfarenhet av att jobba med Föreningen Tillsammans målgrupp

  • Dokumenterad kompetens från att arbeta med frågor kring trauma och PTSD

  • Delar Föreningen Tillsammans feministiska värdegrund och vision om ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Ansök senast 15 november. Läs hela annonsen här!