Dialoga – kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Stiftelsen 1000 Möjligheter lanserar kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt.

Svartsjuka är inte romantiskt vill uppmärksamma våld i ungas nära relationer och sprida kunskap så att de som är utsatta ska kunna få hjälp och stöd. Det kan handla om att den du är ihop med försöker kontrollera dig, vill göra dig illa på ett fysiskt, psykiskt eller sexuellt sätt, eller skrämmer dig.

– I år startar vi kampanjen med en konferens för yrkesverksamma, för att de ska kunna ge ungdomarna stöd i frågor som handlar om våld i ungas nära relationer, berättar Helén Broo, på Dialoga, Social resursförvaltning.

Kampanjen består också av informationsmaterial så som foldrar och affischer som har skickats ut till bland annat polisen, gymnasieskolor och ungdomsmottagningar runt om i Västra Götaland. Även nationella myndigheter har fått utskicket och materialet kommer också att spridas i sociala medier.

Mer info om kampanjen och informationsmaterial hittar du här.