Genuskollegiet på Malmö högskola bjuder in till konferens som syftar till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar.

Konferensen vänder sig till forskare, undervisande personal, doktorander, studenter på kandidat-, magister- och mastersnivå samt yrkesverksamma med intresse för genus och profession. Konferensens innehåll består av talare och seminarier som på olika sätt handlar om genus i professionsutbildningar och genus i professionella verksamheter. Teman som inkluderas är bland annat könsfördelning och könade positioner, föreställningar och konstruktioner samt normer och sårbarhet.

Deltagaravgiften är 500 kr exkl. moms. För studenter, oavsett lärosäte, är deltagandet kostnadsfritt. Föranmälan krävs och är bindande.

Läs mer och anmäl dig här.