Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning och praktiskt arbete. Konferensen riktar sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller bara intresserad av området. Nästa konferens äger rum i Örebro den 11 oktober.

Arrangörer är Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Deltagande är gratis men anmälan krävs senast 2 oktober. Läs mer här.

Föreläser gör bland andra:

  • Jeff Hearn, professor i genusvetenskap, Örebro universitet
  • Magnus Jacobsson & Klas Hyllander, Sveriges kommuner och landsting (SKL)
  • Niclas Järvklo, doktorand i idéhistoria vid Stockholms universitet samt handläggare vid socialdepartementets jämställdhetsenhet
  • Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, Karlstads universitet
  • Diana Mulinari, professor i genusvetenskap, Lunds universitet
  • Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
  • Jonas Eriksson, Riksdagsledamot och gruppledare i riksdagen för Miljöpartiet, Kent Persson tidigare bl a Kommunalråd och landstingsråd, samt politisk sekreterare inom Moderaterna nationellt samt Lars Bäck Borgmästare i Farsta och tidigare Politisk sakkunnig hos Margareta Winberg , kommer att samtala om maskulinitet och politik utifrån deras erfarenheter och dagens föreläsningar.