Kvinna till Kvinna söker personal

Organisationen Kvinna till Kvinna söker metodansvarig och HR-vikarie.

I arbetet som metodansvarig ingår utöver ett övergripande metodansvar, även ansvar för Kvinna till Kvinnas ramavtal med Sida Civsam. Du ansvarar för programutveckling, planering, uppföljning och rapportering av ramavtalet med Sida Civsam, vilket omfattar både den operativa och finansiella verksamheten.

Som HR-vikarie kommer du att arbeta med att stötta chefer och medarbetare i personalfrågor, vikariatet gäller från juni/juli 2016 och ett år framåt.

Kvinna till Kvinna är en hjälporganisation med fokus på kvinnors rättigheter. De arbetar med stöd till lokala kvinnoorganisationer och har samarbete med över 130 olika verksamheter i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Låter detta intressant? Läs mer här och här. Sista ansökningsdag för HR-Vikarie är 20/3 och sista dagen för metodansvarig är 3/4.