Vi har glädjen att välkomna Kvinnojouren Anna som nya medlemmar i Sveriges Kvinnoorganisationer!

Kvinnojouren Anna finns i Upplands-Bro och verkar för kvinnors och barns rätt att leva utan våld, förtryck och förnedring. De erbjuder skyddat boende och samtalskontakt och bedriver utbildning, information och opinionsbildning. Kvinnojouren Anna är även medlem i Unizon.

Så här säger Kvinnojouren Anna om varför de väljer att gå med i Sveriges Kvinnoorganisationer:

”Vår verksamhet ligger helt i linje med det jämställdhetsarbete som Sveriges Kvinnoorganisationer driver. Att få tillhöra en organisation som så aktivt arbetar för kvinnors mänskliga rättigheter på alla nivåer såväl nationellt som internationellt ser vi som en spännande utmaning. Mycket återstår att göra innan vi har uppnått ett jämställt samhälle. Den kampen vill vi gärna föra i samarbete med Sveriges Kvinnoorganisationer.”

Vi hälsar Kvinnojouren Anna varmt välkomna och ser fram emot att arbeta tillsammans för ett slut på mäns våld mot kvinnor och ett jämställt samhälle!

Läs mer om Kvinnojouren Anna här.

Vi välkomnar fler medlemmar in under vårt paraply. Ju fler vi är, desto bredare blir vår rörelse och desto större möjlighet har vi att kunna arbeta för jämställdhet i fler delar av samhället! Läs mer om kriterierna och ansök om medlemskap här.