Hovrätten har frikänt fem pojkar för en gruppvåldtäkt mot en femtonårig flicka. Vi är många som nu har fått nog. Vi upprörs över våldtäkterna. Vi upprörs och oroas över killars och mäns syn på flickor och kvinnor. Vi upprörs över att rättsväsendet sanktionerar övergrepp.

Det vi sett är en förödande oförmåga att hävda flickors och kvinnors rätt till sin kroppsliga integritet och att kunna leva ett liv fritt från våld. Det är dags att tala klarspråk till killar och män och att både kräva och ge dem möjlighet att ta ansvar för sina handlingar. Svenska kvinnoorganisationer kräver nu omgående ett haverimöte med Justitieminister Beatrice Ask.

Stockholm 2013-10-03

Angela Beausang,
Ordförande, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Talin Davidian,
Ordförande, TRIS-tjejers rätt i samhället

Mariet Ghadimi,
Verksamhetschef, TRIS-tjejers rätt i samhället

Eva Engman,
Ordförande, Kvinnojourer i Norrbotten

Marianne Eriksson,
Styrelseledamot, UN Women Sverige

Viviann Emanuelsson,
Ordförande, Forum -Kvinnor och funktionshinder

Maria Hagberg,
Styrelseledamot, UN Women Örebro
Styrelseledamot, GADIP Göteborgs Universitet

Birgitta Hansson,
President, Sveriges Soroptimistunion

Elsy Hedlund,
Ordförande, Internationella Kvinnoförbundet

Mildred Hedberg,
Talesperson, Kvinnojouren Iris, Luleå

Ianthe Holmberg,
Ordförande, Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Carin Holmberg,
Fil. dir Sociologi

Jeremija Isakovic,
Sekreterare, Serbernas riksförbunds Kvinnoorganisation

Amineh Kakabaveh,
Ordförande, Varken Hora Eller Kuvad, VHEK

Maj-Inger Klingvall, 
Ordförande, KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol– och Narkotikafrågor

Ebon Kram, 
Ordförande, DEA-föreningen

Ewa Larsson, 
Ordförande, Gröna kvinnor

Madeleine Leijonhufvud, 
Professor emerita i straffrätt, Stockholms Universitet

Hilda Lind,
Ordförande, Kvinnor i Svenska kyrkan

Sara Mohammad,
Ordförande, Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime

Olga Persson,
Förbundssekreterare, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Carolina Pedersen,
Ordförande, SweQ, Sveriges Quinnoråd

Ingrid Pincus,
Ordförande, UN Women Örebro

Leila Qaraee, 
Ordförande, Kvinnors Nätverk

Samverkande Kvinnoforum på nätet:

Liberta, Petra Kjellner/Misshandelsforum, Christine Andersson/Slicka Golvet, Katarina Aspenberg/Misshandlade Kvinnor, Fina Sandén

Stina Svensson,
Talesperson, Feministiskt Initiativ

Susanne Sznajderman Rytz,
Ordförande, Wizo i Sverige

Tomas Wetterberg, 
Ordförande, Män för jämställdhet

Agneta Yngve,
Ordförande, KvinnorKan

Maria Åkerberg, 
Ordförande, VästSvenskaQuinnorsLobby, VSQL

Ida Östensson,
Crossing Boarders och FATTA- kampanjen

Gertrud Åström,
Ordförande, Sveriges Kvinnoorganisationer

Pressmeddelandet på MyNewsdesk