Idag har vi glädjen att välkomna Kvinnors Rätt som nya medlemmar i Sveriges Kvinnoorganisationer. Kvinnors Rätt arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck av kvinnor och ungdomar.

Kvinnors Rätt är en religiöst och partipolitisk obunden organisation. Organisationen ansluter sig till idén om universella mänskliga rättigheter, lika för alla oavsett kön, klass, religion, politisk ideologi eller etnisk eller kulturell tillhörighet eller bakgrund.

Kvinnors rätt anser att man aldrig får begränsa enskilda individers frihet eller inskränka deras lagliga eller sedvanliga rättigheter med hänvisning till deras etniska tillhörighet eller till religiösa eller kulturella traditioner i deras familj eller omgivning.Genom socialt stödarbete, opinionsbildning och påtryckningar gentemot myndigheter och politiska församlingar arbetar organisationen för att motarbeta våld och förtryck som tar sig till uttryck på dessa grunder.

Maria Rashidi, ordförande för Kvinnors Rätt, säger att organisationen väljer att bli medlemmar i Sveriges Kvinnoorganisationer av följande skäl:

”Kvinnolobbyn är en progressiv, modern och jämställd paraplyorganisation. Tillsammans kan vi kämpa emot våld och hedersrelaterat våld och mot ett patriarkalt samhälle.” 

Vi önskar Kvinnors Rätt varmt välkomna som nya medlemmar!

Läs mer om Kvinnors Rätt här.

Här kan du läsa mer om Sveriges Kvinnoorganisationers medlemsorganisationer.

kvinnors-ratt