Nu finns en ny rapport från vår medlemsorganisation KSAN – Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol-och Narkotikafrågor.

KSAN utkommer nu med en rapport om Nordiskt Forum 2014 med rekommendationer för att främja kvinnors organisering och synliggöra ett kvinnoperspektiv kring frågor som rör alkoholvård och behandling. Projektet kallas ”Stärka, stimulera och vidareutveckla ett nordiskt kvinnonätverk” och har utförts genom stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Läs mer om KSAN här.

Läs hela rapporten här.