Den 25:e november är den internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Vi uppmärksammar detta med en ljusmanifestation tillsammans med Kurdiska Kvinnorådet AMARA och flera andra organisationer.

Kurdiska Kvinnorådet AMARA arrangerar tillsammans med en rad organisationer en ljusmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Delta och sprid informationen vidare! Läs mer om ljusmanifestationen här.

På manifestationen hålls tal av representanter för arrangörsorganisationerna. Vi tänder också ljus för de 21-26 kvinnor som mördas av sin partner eller expartner i Sverige varje år. Vi tänder ljus för alla de 35 procent av världens kvinnor som utsätts för våld av en partner eller sexuellt våld av en person de inte är partner till. Vi tänder ljus mot det systematiska förtrycket av kvinnor som gör att miljoner flickor runt om i världen fortfarande inte får gå i skolan. Tillsammans manifesterar vi för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Medarrangörer:
Kurdiska Kvinnorådet AMARA
NCDK-Stockholm
Sveriges Kvinnoorganisationer
Kurdiska Mödrar
SSU
Rättvisepartiet Socialisterna
FI Studenter Stockholm
KFF-Kvinnor för fred (Stockholm)
Betnahrins Kvinnoförbund
Kvinnors freds initiativ
Vänsters internationella Forum VIF
Alevitiska Kultur Centrum ”Alevitiska Kvinnor” Stockholm
Riksorganisationen GAPF
Folkens Solidaritet
KIbele
PJAK Sverige
Kvinnorsnätverk
SUF
SAFT-Stockholms AntiFascistiska Tanter

Kontakt vid frågor:
Kurdiska Kvinnorådet AMARA
friamarakvinna@hotmail.com
Ferah Bozcali 073 684 26 77