Vår medlemsorganisation Roks bjuder in till konferens om våld och vårdnad. Hur ser situationen ut i Sverige idag för den gruppen mammor och barn? Det utspelar sig en hård kamp om vilken kunskap som ska gälla på området, om vilka röster som ska höras.
Kom och lyssna till forskare och praktiker som studerat svensk myndighets- och domstolspraxis på området och som lyfter mammors och barns situation när de berättar om våld och övergrepp från pappan.

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom myndigheter och frivilligsektor och som möter kvinnor och barn som berättar om fäders våld. Om du är intresserad kan du anmäla dig här.