Under januari 2018 har Sveriges Kvinnoorganisationer deltagit och hållit tal på flera manifestationer mot mäns våld mot kvinnor. Arrangörer och initiativtagare till manifestationerna har haft som syfte att stötta kvinnor som utsatts för sexuellt våld, kritisera rättsväsendet och friande våldtäktsdomar och ta tillvara engagemanget från #MeToo. Det kollektiva budskapet är ett vrål – vi har fått nog!

Sveriges Kvinnoorganisationer har deltagit på Roks manifestation på medborgaplatsen den 11 januariMeToo Sweden – #Vitrorpåer på Norrmalmstorg den 14 januari, Mot våldtäkt i Fittja Centrum den 20 januari, MeToo Sweden & Women’s March på Norrmalmstorg den 21 januari och Bred feministisk plattform på Mynttorget den 25 januari. Parallellt med manifestationerna i Stockholmsområdet har det även arrangerats manifestationer runt om i landet med samma budskap och syfte.

Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer, höll idag tal på manifestationen på Mynttorget i Stockholm, arrangerad av Bred Feministisk Plattform.

2017 var året när något brast. En spricka i patriarkatet öppnade sig. Kvinnor från alla delar av samhället sa ifrån mot sexuella trakasserier och övergrepp. En rörelse som är ny men som bygger vidare på kvinnorörelsens mångåriga kamp väcktes.

Vi som samlas här idag är en bred, feministisk plattform för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. Vi vill ta tillvara engagemanget från #MeToo.

Det är på tiden. Det är snart 40 år sedan världens länder antog FN:s kvinnokonvention. Kvinnors och flickors rättigheter befinner sig i ett flerfrontskrig. Kvinnorörelsen är under attack av olika antifeministiska krafter som inte har något annat gemensamt än att de vill göra världen sämre för kvinnor och flickor.

Det handlar om konservativa, nationalistiska och högerextrema krafter som vill begränsa kvinnors aborträtt. De vill att kvinnors kroppar inte ska vara till för kvinnor själva och att individen ska underordnas strukturen, precis på samma sätt som fundamentalistiska och religiösa krafter i hederns namn vill begränsa kvinnors och flickors frihet att röra sig i samhället och ha på sig vilka kläder dem vill.

Samtidigt finns nyliberala och superindividualistiska krafter från både höger och vänster som med individens frihet som ursäkt vill göra kvinnors och flickors rättigheter till en vara på en Trots att FN:s Kvinnokonvention slår fast att prostitution är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter och trots att vi har haft sexköpslagen i 20 år, finns personer som hävdar att det borde stå individer fritt att sälja sin egen kropp.

Ett annat exempel är surrogatmödraskap, en global industri som går ut på att kvinnor i fattiga länder ska vara gravida åt människor i rikare länder. Det är inget annat än direkt handel med kvinnors reproduktiva rättigheter!

Dessa olika krafter är väsensskilda – nyliberala, nationalistiska, konservativa, höger, vänster. Men de samspelar. Och de förstärker varandra. Och tillsammans skapar de en ny backlash mot kvinnors och flickors rättigheter i Sverige och världen.   

 Alla fronter vill relativisera kvinnors rättigheter, sätta kvinnors rättigheter i relation till något annat – till familjens heder, till religion eller till idén om ett påhittat val på en påhittad marknad som egentligen inte är ett val eftersom det inte finns något att välja mellan. Men när man kommer ut på andra sidan är resultatet alltid detsamma oavsett vad som låg i den andra vågskålen – kvinnors och flickors rättigheter förlorar. Det andra är alltid viktigare.

Vi samlas här idag för att visa att vi säger ifrån när kvinnors och flickors rättigheter relativiseras. Det finns ingen gråzon, inget tolkningsutrymme, inget särskilt fall där det just den här gången var okej att blunda för barnäktenskap. Kvinnors mänskliga rättigheter så som de definieras i Kvinnokonventionen är absoluta och gäller alla kvinnor.

Tillsammans ska vi fortsätta kampen för att kvinnors och flickor mänskliga rättigheter ska förstärkas istället för att rullas tillbaka. Vi ska se till att #MeToo leder till handling och att alla de kvinnor som har delat med sig sina berättelser inte har gjort det förgäves. Till vår hjälp har vi ett systerskap som är starkare än på mycket länge. I kvinnorörelsen vet vi att när kvinnor kommer samman och organiserar sig kan förändring ske, det har skett förut och det ska ske igen.

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

(bilden är tagen på Norrmalmstorg, 14 januari)