Idag har Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Nordicom, släppt ny statistik om jämställdhet i internationella medieföretag. Den nya kartläggningen av män och kvinnor på chefsposter och ledarpositioner inom de 100 största internationella mediekoncernerna i världen visar att mediebranschen är långtifrån jämställd.

De nya siffrorna är nedslående och visar på en stor brist på kvinnor inom media. Bara sex av de 100 företag som granskats har en kvinna som VD. Branschen är mansdominerad både när det kommer till toppchefer och i styrelserna där män utgör ca 80 % av ledamöterna. Endast 17 % av organisationernas högsta ledningspersonal är kvinnor.

– Enbart män indikerar ett ensidigt ledarskap i mediekoncerner. Inte bara för att deras produkter och tjänster är riktade mot både män och kvinnor utan också för att de troligtvis går miste om kompetens, säger Maria Edström, en av forskarna bakom kartläggningen.

Att mediebranschen har stora problem med jämställdhet och brist på kvinnor är inget nytt fenomen. Den 12-23 mars 2018 äger FN:s årliga toppmöte om kvinnors rättigheter (CSW) rum i New York och uppföljningstemat i år är just Kvinnor och media. Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med en rad organisationer skickat in ett skriftligt uttalande. I uttalandet presenteras konkreta åtgärder och förslag på vad som krävs för att säkerställa att flickors och kvinnors rättigheter tillgodoses.

Här kan du läsa mer om den nysläppta statistiken från Nordicom – Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning.