FN-förbundet bjuder in till seminarium inför FN:s dag för de mänskliga rättigheterna. På seminariet diskuteras hur vi bemöter de populistiska krafter som aktivt motsätter sig principer om mänskliga rättigheter, både i Sverige och globalt.

Efter decennier av arbete för de mänskliga rättigheterna finns i dag en global tendens där rättigheter ifrågasätts. Det innebär att hoten mot bland annat världens kvinnor och minoriteter ökar. Hur agerar FN och andra organisationer för att försvara alla människors lika värde och rättigheter och hur bemöter vi populistiska krafter – både sekulära och religiösa – som aktivt motsätter sig dessa principer? Hur ser situationen ut i Sverige? Detta är frågor som kommer att diskuteras på seminariet.

Bland talarna finns Sveriges nya MR-ambassadör Annika Ben David, journalisten Alexandra Pascalidou samt representanter för Human Rights Watch, Svenska FN-förbundet, Borlänge Kommun och TRIS.

Anmälan görs till mr@fn.se.

Se inbjudan här.

Läs mer om FN-förbundet här.