För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer, in till kursen Med lagen som verktyg.

Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete. Kursen som anordnas av DO riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • Vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering.
  • Hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter.
  • Möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta aktivt med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Du som deltar bör känna till om och hur din organisation arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter.

Läs mer och anmäl dig här.