Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat regeringens satsningar på förlossningsvården och följt upp dessa i utvalda landsting. Välkommen till rapportsläpp och samtal om hur vi säkrar personalens arbetsvillkor och födande kvinnors trygghet i Landstingshuset i Stockholm den 13 december.

Under året har den ansträngda och underdimensionerade förlossningsvården stått i centrum för samhällsdebatten. Kvinnor protesterar mot att de inte får plats eller tillräckligt stöd under förlossningen och barnmorskor vittnar om en ohållbar arbetssituation. Inför nästa år gör både regeringen och Stockholms läns landsting efterlängtade satsningar på förlossningsvården. Men vad går pengarna till?

Sveriges Kvinnoorganisationer har granskat hur satsningarna används. Resultaten visar att barnmorskor får allt fler gravida och födande kvinnor att ta hand om. Samtidigt sjunker antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB, och allt för många drabbas av bristningar och komplikationer som skulle kunna undvikas.

Vad krävs för att vända utvecklingen? Hur kan styrningen av medlen förbättras? Välkommen till rapportsläpp och samtal om hur vi säkrar personalens arbetsvillkor och födande kvinnors trygghet och hälsa!

Medverkande:
SANNA FRANSSON, planeringschef hos socialminister Annika Strandhäll, S
CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL, socialpolitisk talesperson, M
HANS KARLSSON, avdelningschef vård och omsorg, SKL
ELLA BOHLIN, landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård, Kd
ERIKA ULLBERG, oppositionslandstingsråd, S
CLARA BERGLUND, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer
Moderator: ANNIE REUTERSKIÖLD

Anmäl dig här.

Läs rapporten Med rätt att föda här.

Gå med i facebook-eventet och läs mer om Sveriges Kvinnoorganisationers budgetgranskningar här.

Läs pressmeddelande med rapportens resultat och förslag här.