Den 5 till 6 december deltog Sveriges Kvinnoorganisationer, och ett hundratal andra organisationer, på en konferens med EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings, Bryssel, för att diskutera uppföljningen av EU och dess medlemsstaters strategier i arbetet mot trafficking.

På mötet presenterades EU kommissionens uppföljning av EU:s strategi, mellan åren 2012-2016, att utplåna människohandel och identifiera fortsatta konkreta handlingar (Com(2017) 728 final). Vidare diskuterades det fortsatta arbetet med att offer för människohandel ska få bättre kunskaper om deras rättigheter i enlighet med EU:s anti-trafficking direktiv 2011/36/EU Artikel 19 och 20.

Under den första konferensdagen hölls presentationer av bland annat Myria Vassiliadou, EU Anti-Trafficking koordinator, och Dimitris Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migration-, inrikes- och medborgarskapsfrågor. Sedan hölls ett panelsamtal i ljuset av konferensens tema på uppföljning av kommissionens rapport där svenska EU-parlamentarikerna Anna Hedh (S) och Malin Björk (V) deltog. Omdömet av kommissionens uppföljning var generellt bra men Anna Hedh lyfte frågan om vikten att strypa efterfrågan och att fler länder borde införa en sexköpslag, vidare vill hon se ett ökat samarbete mot människohandel. Malin Björk (V) ansåg också att EU måste fokusera på att minska efterfrågan och ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete.

Den andra dagen deltog Sveriges Kvinnoorganisationer i en Work Shop som diskuterade hur man bäst identifierar och förstår den komplexa människohandelskedjan och konkreta initiativ på hur den bäst bryts. Sveriges Kvinnoorganisationer vill framhålla vikten av att EU:s medlemsstater implementerar lagstiftningar som är förenliga med och syftar till att motverka och bekämpa prostitution och trafficking. Vi får inte blunda för kopplingen mellan prostitution och trafficking och inte heller för det faktum att efterfrågan är den avgörande faktorn för att sexuell exploatering av kvinnor och barn över huvud taget existerar. Att minska efterfrågan är således av största vikt i arbetet mot trafficking och prostitution. Den nordiska modellen, där köparen men inte säljaren kriminaliseras, är den lagstiftning som bäst reflekterar detta vilken fler länder bör ta efter. Sveriges Kvinnoorganisationer betonar också vikten av att den svenska sexköpslagen måste gälla även vid svenskars sexköp utomlands och välkomnar regeringens senaste förslag på att förbjuda sexköp utomlands. Sexköp är oacceptabelt oavsett om det sker inom eller utom Sveriges gränser.

Läs mer om EU-kommissionens arbete mot trafficking och EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings här.

Se Dimitris Avramopoulos tal här.