200 kvinnoorganisationer kräver ett stopp för handeln med surrogatmoderskap

Idag, på Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, uppmanar 200 kvinnoorganisationer från 50 länder medlemsstater inom Haagkonferensen för Internationell Privaträtt (HCCH) att stoppa organisationens förslag till reglering av internationella surrogatarrangemang.

HCCH är en internationell organisation med 86 medlemsländer som verkar för att standardisera internationell privaträtt. HCCH är nu på väg att presentera en ny konvention för reglering av internationella surrogatarrangemang. Läs mer här.

Kvinnorörelsens organisationer ser allvarligt på att HCCH tagit sig an frågan om surrogatmoderskap. Surrogatmoderskap är en fråga om mänskliga rättigheter och har ingenting med privaträtt att göra. Dessutom råder en klar intressekonflikt, då tre av experterna som arbetar med att ta fram konventionen själva är involverade i surrogatindustrin. 

– Att surrogatindustrin infiltrerar viktiga internationella juridiska organ är oacceptabelt. Sverige måste sätta stopp för Haagkonferensens arbete för att legalisera handel med kvinnors reproduktiva rättigheter, säger Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer.

Läs uppropet här.

Idag kl. 15.00 medverkar Sveriges Kvinnoorganisationer i ett webbinarium om uppropet mot HCCH och ett förslag till internationell konvention for avskaffandet av handeln med kvinnor som surrogatmödrar. Presentationen sker via Zoom:

Länk: https://us02web.zoom.us/j/86517401798?pwd=V29MZ0NnRll6Qy8zSGpoenVSdHZ2UT09
Kod: 228375