Kvinnor jobbar gratis 48 minuter om dagen

Lönegapet mellan kvinnor och män är 9,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Kvinnors gratisarbete har minskat med 3 minuter sedan förra året.

Kvinnor har högre utbildning än män men lägre lön inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Varje månad tjänar kvinnor i genomsnitt 3700 kronor mindre än män. På ett år blir skillnaden 44 400 kronor. 16:12-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackförbund och kvinnorörelsens organisationer. Tillsammans uppmärksammar vi årligen löneskillnaden genom att räkna ut hur länge kvinnor jobbar gratis under en genomsnittlig arbetsdag.

Kvinnors lägre löner och sämre villkor har ett högt pris. Otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett nära ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit till följd av covid-19. Inom vården är arbetsmiljön så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

– Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer som är initiativtagare till samarbetet.

Sedan rörelsen bildades för nio år sedan har klockslaget flyttats fram från 15:51 till 16:12. Med den förändringstakten kommer vi att nå jämställda löner först om 20 år.

För att öka takten ställer 16:12-rörelsen fem gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.
  • Att pensionssystemet reformeras för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Bakom Lön hela dagen står 16:12-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors rätt, Liberala Kvinnor, LO, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige.

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik över kvinnor och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid för att möjliggöra jämförelser.