På internationella kvinnodagen 8 mars offentliggjordes att Sverige och Frankrike kommer att ta gemensamma krafttag för att avskaffa prostitution. Kvinnorörelsen i Sverige, Frankrike och internationellt välkomnar det efterlängtade beskedet.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet meddelar Sveriges utrikesminister Margot Wallström och Frankrikes utrikesminister Jean-Yves Le Drian att länderna har kommit överens om att utveckla en strategi för att bekämpa människohandel och prostitution i Europa och globalt. En viktig del av offensiven består i att förespråka förbud mot sexköp som nu införs i allt fler länder inklusive Frankrike. Utrikesministrarna skriver:

”Oavsett om den är laglig eller inte innebär prostitutionen alltid att sårbara och utsatta människor tvingas leva under omänskliga förhållanden. Därför har Frankrike och Sverige en tydlig hållning där vi vänder oss emot att betrakta prostitution som arbete.”

Kvinnorörelsen i Sverige, Frankrike och runt om i världen välkomnar regeringarnas besked.

– Prostitution är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter. Sverige och Frankrike står upp för att inga kvinnor ska behöva utnyttjas i sexindustrin. Vi hoppas att fler länder kommer att ansluta sig och att den offensiv som nu sätts i rörelse kommer att göra avtryck i hela utrikespolitiken. Till exempel måste man se till att bistånd aldrig går till organisationer som verkar för att avkriminalisera sexköp, kommenterar Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Den internationella organisationen CAP, Coalition Abolition Prostitution, som arbetar mot prostitution, trafficking och människohandel i 22 länder ser beslutet som en stor seger.

– This decision taken by the Governments of Sweden and France to launch together a global abolitionist strategy aimed at combatting the exploitation of prostitution of the most vulnerable women and girls is historic and marks the 40th anniversary of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the 70th anniversary of the UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, säger Grégoire Théry, generalsekreterare CAP, Coalition Abolition Prostitution.

Även kvinno- och tjejjourernas riksorganisationer Roks och Unizon välkomnar beskedet.