Lönegapet i Stockholms län är 11,3 procent

Män i Sverige tjänar i genomsnitt 9,8 procent mer än kvinnor. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13 varje dag, medan män får betalt till 17.  Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden i Stockholms län är 11,3 procent. Störst är skillnaden i Nynäshamn 18,0 procent och lägst i Järfälla 8,9 procent.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

I år har Lön hela dagen även tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra svenska kommuner. I Stockholms län är löneskillnaden 11,3 procent. Störst är skillnaden i Nynäshamn 18,0 procent och lägst i Järfälla 8,9 procent.

Län/Kommun

Kvinnors lön

Mäns lön

Skillnad i procent

Kvinnor slutar få lön klockan

Stockholms län

36 900

41 500

11,3

16:06

Nynäshamn

30 800

37 500

18,0

15:34

Botkyrka

31 100

36 600

15,2

15:47

Södertälje

32 400

38 000

14,7

15:49

Täby

33 800

39 400

14,4

15:51

Sollentuna

34 300

39 700

13,6

15:55

Stockholm

38 400

44 000

12,7

15:59

Salem

32 700

36 700

10,9

16:08

Solna

37 600

42 100

10,7

16:09

Sigtuna

32 800

36 200

9,4

16:15

Järfälla

32 500

35 700

8,9

16:17

För att öka takten ställer 16:13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

Sveriges Kvinnoorganisationer (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Kvinnors Rätt, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, Ownershift, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), Sverigeunionen av Soroptimistklubbar, TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

Kontakt för lokala kommentarer:

Jessica Johnson, Ordförande Liberala Kvinnor Stockholm, 070-5182555

Carina Eriksson, Ordförande Vision Stockholms stad, 08-50826344

Kontakt för kommentarer om kampanjen som helhet:

Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnoorganisationer, 070-756 77 91

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner har vi använt uppgifter för 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken. Siffrorna gäller personer som har sin arbetsplats i länet eller kommunen.