Ny undersökning: Könsfördelningen på partiernas valsedlar varierar

42 procent av platserna på riksdagspartiernas valsedlar till riksdagsvalet innehas av en kvinna, det visar en undersökning som gjorts av Sveriges Kvinnoorganisationer. Högst andel kvinnor på sina listor har Vänsterpartiet med 54 procent. Lägst andel kvinnor har Sverigedemokraterna med 29 procent.

Resterande partier har en andel mellan 41 procent och 52 procent. När Socialdemokraterna och flera andra partier började arbeta utifrån principen “varannan damernas” inför valet 1994 ökade jämställdheten i riksdagen kraftigt. Idag är det tydligt att alla partier inte varvar sina listor. Inte ens var tredje namn på Sverigedemokraternas listor är en kvinna.

– 100 år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige är makten fortfarande inte jämställt fördelad. Vi ser också en risk att representationen i riksdagen försämras efter valet. Alla partier bör arbeta för att engagera kvinnor från olika delar av samhället och uppmuntra dem att kandidera, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnoorganisationer.

   Undersökningen visade följande andel kvinnor på respektive partis valsedlar:

   • Centerpartiet: 47,4%.
   • Kristdemokraterna: 41,4%.
   • Liberalerna: 45,9%.
   • Miljöpartiet: 52,1%.
   • Moderaterna: 40,6%.
   • Socialdemokraterna: 49,1%.
   • Sverigedemokraterna: 29,4%.
   • Vänsterpartiet: 53,6%.
   • Totalt: 42,4%.

   Listorna med kandidater ligger till grund för vem som kommer att representera partierna i riksdagen efter valet. För att få representanter som är kvinnor i riksdagen är det en förutsättning att kvinnor också står på valbar plats på partiernas listor.

   Om undersökningen

   Sveriges Kvinnoorganisationer har gått igenom namnen på samtliga riksdagspartiers valsedlar i samtliga riksdagsvalkretsar. Namnen har kategoriserats utifrån kön (kvinna/man). I ett fåtal fall har även information om juridiskt kön inhämtats på andra sätt. I de fall partier använder samma listor i flera valkretsar har listan räknats flera gånger. I de fall partierna utöver lokala listor även har en rikslista (en lista som kan användas av väljare i alla valkretsar) har också denna räknats. En kandidat kan ha sitt namn på flera namnvalsedlar. Varje namn på listorna har räknats med, även om det förekommer på mer än en valsedel.