Sveriges första kvinnoriksdag genomförs 19-20 maj

Idag samlas talmän, riksdagsledamöter från alla partier, kvinnoorganisationer och experter till Sveriges första Kvinnoriksdag. Mötet har särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet och kvinnors företagande. Den gröna omställningen och nyindustrialiseringen av Sverige kräver ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

– Skillnaden mellan mäns och kvinnors inkomster har inte minskat på snart 30 år. För få kvinnor driver företag och kvinnors förtag omsätter mindre pengar. Det är ohållbart. Det är dags att samlas och arbeta fram nya, breda reformer som kan öka den ekonomiska jämställdheten och bidra till den gröna omställningen, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Kvinnoriksdagen arrangeras av riksdagens talmän i samarbete med Winnet Sverige och Sveriges Kvinnoorganisationer torsdagen den 19 och fredagen den 20 maj i riksdagens andrakammarsal.

Under torsdagen talar bland annat näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

– Winnet Sverige saknar kvinnoperspektivet i den stora och pågående samhällsomvandlingen. Vi vill med Kvinnoriksdagen synliggöra vad som kan göras för att säkerställa kvinnors deltagande på lika villkor i nyindustrialisering, i gröna näringar, i lansbygdsutveckling och vad det betyder både för samhället och kvinnors ekonomiska egenmakt, säger Britt-Marie S Torstensson, ordförande för Winnet Sverige.