Länsstyrelsen Östergötland arrangerar i samråd med Socialdepartementet en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 14 februari. Konferensen riktar sig till i första hand till politiker, myndigheter och organisationer.

Vid konferensen ges presentationer kring regeringens politik, förebyggande verksamheter och arbete inom kommuner, myndigheter samt rättsväsendet. Fokus ligger på hur arbetet för att förebygga och åtgärda hederrelaterat våld och förtryck bäst bedrivs, vad ansvariga myndigheter och aktörer gör nationellt och lokalt samt hur arbetet behöver utvecklas för att möta utmaningarna på området.

Deltagare:
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Inrikesminister Anders Ygeman
Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld
Rädda Barnen
ORIGO
Socialstyrelsen
Barnombudsmannen
Migrationsverket
Polismyndigheten
Kriminalvården

Anmäl dig här senast den 10 februari.
Se inbjudan i sin helhet här.