Länsstyrelsen Östergötland arrangerar i samråd med Socialdepartementet en konferens om hedersrelaterat våld och förtryck den 30 november.

Vid konferensen presenteras regeringens nya satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt pågående arbete inom myndigheter. Fokus ligger särskilt på arbetet mot barnäktenskap, brott med hedersmotiv och kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.

Konferensen riktar sig till representanter från myndigheter och civilsamhälle samt yrkesverksamma inom kommuner och landsting.

Läs mer och anmäl dig här.