Idag presenterades utredningen om surrogatmödraskap (SOU 2016:11). Utredningen kom fram till att surrogatmödraskap inte i någon form bör tillåtas i Sverige, något som kvinnorörelsen välkomnar.

– Det här är en stor seger för alla som arbetar med kvinnors och barns rättigheter. Vi förutsätter att regeringen kommer ta till sig utredningens slutsatser och istället gå vidare med att utreda förbund mot surrogatmödraskap i Sverige, säger Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnoorganisationer.

Flera av kvinnorörelsens organisationer har gått samman i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap. En av organisationerna i nätverket är Kvinnliga Läkares Förening som länge varnat för de medicinska riskerna med surrogatmödraskap

– En surrogatmoder utsätter sig för medicinska risker som beställarna slipper. De är acceptabla om en väntar sitt eget barn men är oetiska att kräva av någon annan. Ur ett medicinskt och etiskt perspektiv är det självklart att arbeta för att motverka handel genom surrogatmödraskap, säger Nina Rose, vice ordförande Kvinnliga Läkares förening.

Mer information

Nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskap: nejtillsurrogat.se.

Betänkandet ”Olika vägar till föräldraskap”, SOU 2016:11, överlämnas till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson idag kl. 13.30. Läs mer här.

Kontakt
Sveriges Kvinnoorganisationer
Clara Berglund, Generalsekreterare
+46(0)707567791
clara.berglund@sverigeskvinnolobby.se

Kvinnliga Läkares Förening
Nina Rose, vice ordförande
+46(0)737189558
nina.rose@kvinnligalakare.se