NOD-möte för civilsamhället

Datum 22 jun 2020

Tid 13:30 - 15:00

Plats Online, via Zoom

Civilsamhällesparten i NOD* bjuder in alla anslutna paraplyorganisationer och deras medlemsorganisationer till ett partsmöte. Syftet är att ge en lägesbild av NOD:s arbete, men framförallt att lyssna in organisationernas behov och situation under coronakrisen.

Tid och datum: 13:30-15:00, 22 juni 2020
Mötesplats: Zoom (möteslänk sänds efter anmälan)
Anmälan: Sker via denna länk

NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) är en resurs för regeringen och civilsamhället för att gemensamt hantera effekterna av covid-19. Uppdraget innebär bland annat att NOD bistår med att ge en samlad lägesbild, till exempel i form av veckovisa kortrapporter, över behov som uppstått i civilsamhället efter pandemiutbrottet. NOD kommer även att bidra till samordning av civilsamhällets insatser vid behov, samt vara ett stöd i dialogen mellan civilsamhället och offentliga aktörer.